Home

ONZE TRAININGEN

Een geïmproviseerd explosief (Improvised Explosive Device, IED) is een explosief dat niet door een geautoriseerde producent is gemaakt en/of op geïmproviseerde wijze is geplaatst.

Er wordt vooral gebruik van gemaakt door niet-militaire eenheden, zoals guerrillastrijders en terroristen. Het is de verzamelnaam voor onder meer bombrieven, bomauto's, bermbommen en bompakketten.

Wij bieden met onze trainingen specifieke kennis aan, speciaal voor bedrijven en hun medewerkers, die tijdens het uitoefenen van hun professie, in situaties terecht kunnen komen waarbij (geïmproviseerde) explosieven een grote rol spelen. Zodat zij in staat zijn, veilige afwegingen te maken, voor henzelf en hun omgeving.


Leerboek IED

Improvised Explosive Device

In dit leerboek krijgt u inzicht wat er van u wordt verwacht als proactieve professional, zowel vooraf als tijdens een incident met mogelijke (geïmproviseerde) explosieven.


De inhoud van dit boek is er op gericht om u voor te bereiden op uw taken.


Door het volgen van onderstaande link kunt u het leerboek bestellen.


https://tsc.nl/tscacademy/bookstore